2013.11.01 Kommunedelplan 2014-2024

AHFs innspill, 3.gangs høring...

Vi i AHF ønsker en offensiv NAK som også ønsker å være et tydelig vertskap for fritidsboligbrukerne, og som lar dette fremkomme gjennom uttrykte prinsipper og delmål (sammen med øvrige prisverdige mål) i sine planer og budsjetter - inkludert denne arealplanen. Og ikke bare gjennom økning i eiendomsskatten – det blir liksom litt fantasiløst.

Les mer...