Styret

Styrets ammensetning 2018/2019:

Leder:
Elisabeth Kerr Eckbo

 

Styremedlemmer:

Knut Nes

Nils Vogt

Haakon Thaulow

Johan Mohn

Trond Bjerknæs

Terje Evensen

 

Varamedlemmer:

Svein Svarstad

Kjetil Foyn