Om oss

Aurdalsåsen hytteforening (AHF) er en sammenslutning av vel- og veiforeninger for hytteeiere i området Aurdalsåsen. Foreningens formål er å verne om og fremme medlemsforeningenes felles interesser knyttet til forhold i området ved å:

Tale deres sak i felles anliggender overfor offentlige myndigheter, private foretak og media.

Holde seg orientert om utviklingen i offentlig politikk vedrørende hytter, rekreasjon og turisme på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå, informere medlemmene om denne, og holde kontakt med relevante interesseorganisasjoner.

Stimulere og overvåke tiltak i området av interesse for alle medlemsforeninger så som felles infrastruktur (vei, vann, kloakk), løyper og turstier, og planer vedrørende arealdisponering, natur- og miljøvern.

AHF er også med i Valdres Hytteforum, som er et samarbeidsforum for hyttevel og -veiforeninger i kommunene i regionen Valdres.

AHF er en av grunnleggerne til Nord-Aurdal Hytteforum (NHF). Dette er et forum for samarbeide mellom hyttevel og -veilag i hele kommunen, og NHF står som avtalepartner for den samarbeidsavtalen som er inngått mellom kommunen og eiere av fritidsboliger.