Hytte, vei og velforeninger

Aurdalsåsen hytteforening (AHF) er en sammenslutning av vel- og veiforeninger for hytteeiere i området Aurdalsåsen. Foreningen er også åpen for individuelle, personlige medlemmer som eier hytte i området og som ikke hører til noen lokal forening.

Fullstendig oversikt over Hytte, vei- og velforeninger
(fra Aurdal i Valdres)