2018.06.20 Frivillig FRIKAR

Her er en mulighet for å oppleve FRIKAR i fri fremførelse, og samtidig til å bidra lokalt. Dette er helt unikt, så ta kontakten i vedlagte notat!