Brev til NAK - midlertidig reguleringsstopp

AHF har sendt brev til Nord Aurdal Kommune hvor vi anmoder om at det innføres midlertidig reguleringsstopp for Aurdalsåsen. 

AHF anmoder i et brev til NAK om midlertidig reguleringsstopp inntil man har fått en god og gjennomarbeidet ny plan for den videre utvikling av Aurdalsåsen som en fritidsområde.

Brevet kan leses her