Frikar søker frivillige til GANDR

I juli setter Frikar dansekompani opp sin nye forestilling GANDR nede i Åbjørajuvet i Valdres. Vil du være frivillig?

I juli setter Frikar dansekompani opp sin nye forestilling GANDR nede i Åbjørajuvet i Valdres. 

Forestillingsdagene foregår i to bolker;  21.-23. og 27.-30. juli. For å få gjennomført forestillingen, trengs frivillige til å fylle roller som bl.a. vakter langs stien publikum følger for å komme til juvet der selve forestillingen finner sted, folk til billetthåndtering, salg av merch, opprigg og nedrigg av utstyr, stimerking i forkant osv. 

Kan du tenke deg å være frivillig?

Ta kontakt med Oda Hjelle info@frikar.com

Les mer om GANDR her: FRIKAR