Referat fra samarbeidsmøte mellom Nord-Aurdal kommune, og Nord-Aurdal Hytteforum.

Nord Aurdal Hytteforum (NAHF) representerer også Aurdalsåsen Hytteforening i samarbeidsmøtene med Nord Aurdal Kommune. 

Gjennom NAHF har AHF direkte kontakt med ledelsen i Nord Aurdal kommune. Samarbeidsmøte skjer 3-4 ganger i året. 

NAHF representerer alle vel og hytteforeninger i kommunen. Nils Vogt og Finn Raaholdt representerer AHF i styret til NAHF. 
Ordføreren referrer fra møtene på formannskaps møtene. 
Vedlagt er referatet fra  siste møte 20. februar 2023
Referat kan leses her.