Dokumentarkiv Aurdalsåsen Hytteforening

2019.03.21 Samarbeidsavtale NAK NAF

2018.11.30 Åpent spørsmål til ordfører, Storstøllie Øst

2018.09.06 Manus AHFs 2 spørsmål til Nord-Aurdal kommunestyre 6. september 2018

2018.05.31 Samarbeid NAK og deltidsinnbyggerne med vedlegg: 1.Råd-Gudbrandsdalsmodell, 2.HP-Vestre-Slidre

2017.05.03 Høring Oppland Fylkeskommune Planprogram

2017.04.06 Innspill Kommunedelplan kultur, idrett og friluftsliv 2018-2029

2017..04.05 Innspill Kommunedelplan helse og omsorg 2018-2029

2016.04.27 Innspill STM Bærekraftige byer og sterke distrikter
2016.03.03 Høring Kommunal Planstrategi 2016-19
2015.11.17 Innspill kommunal planstategi 2016-2019

2015.11.17 Fjell-Norges vedriskapingssenter for hytteturisme
2014.03.14 Innspill fra AHF 2014 kommundelplan 2014 – 2024
2013.09.28 Hytteeiernes dag - Invitasjon
2013.03.27 Innkalling til årsmøte i AHF
2013.03.27 Årsberetning 2013
2013.03.27 Budsjett og regnskap
2013.03.27 Revisjonsrapport 2012
2013.03.27 NAK og hytter
2013.03.27 Presentasjon utvikling
2013.03.27 Valgkommiteens innstilling
2013.03.27 Innkalling til årsmøte i AHF
2012.12.20 AHFs Høringsuttalelse - NAK Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2013-24
2010.11.24 AHFs innspill til kommuneplan
2008.01.17 Klage på vedtak, Fjellstølknatten hytte- og alpinområde
2007.10.11 Referat fra møte mellom Løypelaget og velforeningene
2007.10.02 Klage på vedtak, Lomtjednhaugen
2007.09.23 Takkeskriv fra AHF til kommunen vedr. møte 27.08.07
2007.08.06 Merknader til reguleringsplan for Lomtjedenhaugen
2007.08.06 Merknader til NAK, Hauststølen-Nystølen-Steinbrennuten
2007.08.06 Anmodning om møte med politiske ledelse i Nord-Aurdal kommune
2005.11.15 Brev NAK vedr. reg.plan Damtjedn Vest, Frenningen og Storstøllie
2005.05.00 Infobrev fra leder AHF til hyttevenner
2004.11.15 Møte mellom ledere i velfor. og veillag, fremtidsdugnad
2004.01.30 Brev NAK om avfallsbehandling på Aurdalsåsen
2002.08.19 Brev Olje- og Energidep, klage Frenningen Vannverk, vannuttak
2001.12.14 Brev NAK, anmodning om rett til å uttale seg vedr. utbygg. planer