Årsmøte 2022

Årsmøtet 2022 for Aurdalsåsen Hytteforening ble avholdt på Danebu Kongsgaard onsdag 13. april kl. 16:30. 

Aurdalsåsen Hytteforening inviterer til årsmøte

Onsdag 13. april kl 1630 på Danebu, konferansesalen.

Innkalling finner du her

Referat finnes her

 Dagsorden vil være:

 • «Stølsvandring» med Odd Sagbråten og Tove Skjelstad
 • Behandling av årsregnskap og årsberetning for 2021
  • Årsberetning her
  • Årsregnskap her
 • Revisors beretning her
 • Styrets og medlemmers fremlagte saker
 • Valg av styreleder
 • Valg av styre
 • Valg av revisor
 • Kommunedirektør Martin Sæbø: Nord-Aurdal kommunes planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
 • Innspill og debatt om hvordan medlemmene ønsker at utviklingen på Aurdalsåsen skal skje i et lengre perspektiv. Notat fra styret her.

 

Har noen saker de ønsker å fremme for årsmøtet bes de sende dette til styrets leder, Nils Vogt, nilsv6149@gmail.com .

Velkommen!

Styret