2019.03.21 Samarbeidsavtale NAK NHF

Samarbeidsavtalen mellom Nord-Aurdal kommune (NAK) og Nord-Aurdal Hytteforum (NHF) gikk gjennom på kommunestyremøtet 21.03.2019. Aurdalsåsen Hytteforening er en av grunnleggerne til NHF. Samarbeidsavtalen finner du her.